Nieuws
gebouw De Seevanck in Oosthuizen.
Onder het hoofd Informatie treft u het programma  voor activiteiten voor senioren zoals deze plaatsvinden in gebouw De Seevanck in Oosthuizen.

Welkomstwoord Voorzitter
Welkom op de website van Seniorenraad Edam-Volendam Lees verder!

Buurtpreventie

 

Op 13 september 2016 was er een bijeenkomst over WhatsApp buurtpreventie georganiseerd door de gemeente. Aangezien wij het belangrijk vinden dat ook onze doelgroep goed wordt geïnformeerd is deze bijeenkomst bijgewoond door enkele leden van de senioren-raad. Van de belangrijkste punten is een flyer/brochure gemaakt, die wij direct hebben opgevraagd.                                                                                       Wij willen onze senioren die geen gebruik maken van de moderne communicatielijnen er vooral op wijzen dat ook zij er aan mee kunnen werken om de buurt veilig te houden. Bij het zien van een verdacht persoon, neem contact op met 112, vraag naar de politie en volg de instructies op. Eventueel kan men zich aanmelden bij Burgernet enz.

Zie de flyer/brochure!

Lees verder!

Nieuwsarchief
Klik hier om ons nieuwsarchief te bekijken.
Stichting Seniorenraad Edam-Volendam - Archief